Partneralimentatie gaat van 12 naar 5 jaar

Jessica
Scheidingsexpert

De Tweede Kamer wil de partneralimentatie terugbrengen van 12 naar 5 jaar. De VVD, D66 en PvdA stelden een initiatiefwet op, die op 12 december met een ruime meerderheid werd aangenomen door de Tweede Kamer.

De meerderheid van de Tweede Kamer is het er over eens dat ex-partners, in de meeste gevallen de man, onterecht 12 jaar alimentatie moeten betalen. De Kamer is van mening dat de ex-partner vaak zelf financieel ook goed kan rondkomen. Het nieuwe voorstel is meer van deze tijd en gaat uit van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.

Vanaf 1 januari 2020

De Eerste Kamer moet zich nog buigen over het wetsvoorstel. Als het voorstel daar ook goedgekeurd wordt, kan de wet ingaan op 1 januari 2020. De wet is dan geldig voor echtscheidingen die worden uitgesproken na die datum. Er is geen mogelijkheid om met terugwerkende kracht aanspraak te maken op de wet. Daarnaast betreft het alleen partneralimentatie. Voor kinderalimentatie blijven de bestaande regels van kracht.

Uitzonderingen

Om de overgang soepel te laten verlopen, heeft de Tweede Kamer wel een aantal uitzonderingssituaties benoemd. Hierin heeft men alsnog langer dan 5 jaar recht op partneralimentatie. Het gaat om de volgende situaties:
– Mensen die geboren zijn voor 1 januari 1970 en langer dan 15 jaar getrouwd zijn, hebben recht op 10 jaar alimentatie
– Bij stellen met kinderen onder de 12 jaar houdt de ex-partner recht op 12 jaar partneralimentatie
– Als het huwelijk minimaal 15 jaar geduurd heeft en de alimentatieontvanger binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt, heeft hij of zij 10 jaar recht op alimentatie
– Het bereiken van de AOW-leeftijd door de alimentatieplichtige, leidt niet automatisch meer tot het vervallen van de verplichting om alimentatie te betalen

Daarnaast behoudt de rechter de mogelijkheid om in schrijnende gevallen een uitzondering te maken.

WAT JE VAN ONS MOET WETEN

Z

Snel, goed en betaalbaar

Z

Persoonlijk advies

Z

Ervaring sinds 2003

Z

Gecertificeerd specialist in online scheiden

Z

Hart voor kinderen

Z

We helpen jaarlijks meer dan 1000 koppels

Z

Mogelijkheid tot gratis scheiden

Klanten geven ons een 4,5!