fbpx

Mediation in plaats van een advocaat; een prettige oplossing

Een scheiding is voor alle betrokkenen natuurlijk een vervelende aangelegenheid. Iedereen heeft er baat bij dat eventuele problemen op een fijne manier worden opgelost. Daarbij is het wenselijk dat het geschil dat zich voordoet op een dusdanige manier wordt opgelost dat men er later geen omkijken meer naar heeft. Dit scheelt op de lange termijn een hoop zorgen en zorgt er daarnaast voor dat een onaangename periode permanent kan worden afgesloten. Wanneer allebei de partijen dit graag willen bereiken en welwillend tegenover elkaar staan, dan kan er in plaats van een inspannende gerechtelijke procedure met advocaten voor een minder ingrijpend alternatief worden gekozen: mediation.

Wat is mediation?

De insteek van mediation is anders dan een gerechtelijke procedure vanwege het centraal staan van de wederzijdse belangen van beide partijen. Het doel van mediation is om samen, onder leiding van een professionele bemiddelaar, tot een oplossing te komen waar beide partijen mee instemmen en zich dus in kunnen vinden. Om te voorkomen dat één van de partijen zijn of haar belangen te veel naar de voorgrond beweegt, ten koste van de ander, bewaakt de mediator het proces. Omdat de bemiddelaar immers een onafhankelijke derde is, bestaat er geen voorkeur voor één van de betrokkenen. Niemands belang zal dus uit het oog verloren worden.

Praktische voordelen

Wanneer een situatie zich voor mediation leent, valt er voor iedereen veel te winnen. Ten eerste zijn er de kosten. Wanneer partijen in staat zijn om samen met een bemiddelaar om de tafel te gaan, hoeft er geen uitgebreide gerechtelijke procedure gevoerd te worden. Een advocaat hoeft dan niet in de arm genomen te worden. Een mediator kost weliswaar ook geld, maar vaak is er de mogelijkheid om van ‘toevoeging’ gebruik te maken. Deze ‘toevoeging’ is een speciale vorm van rechtsbijstand, specifiek voor mediation. Hiermee kunnen de kosten dus laag worden gehouden.
Naast een gunstiger kostenplaatje kan bemiddeling tevens een hoop tijdwinst opleveren. Een mediationtraject neemt meestal namelijk minder tijd in beslag dan het volgen van een scheidingsprocedure bij de rechter. Een kortere procedure is vervolgens ook weer goedkoper.
Na succesvolle onderhandelingen zal de betrokken mediator de nieuwe afspraken tussen partijen vastleggen in een overeenkomst. Hierdoor is het voor iedereen duidelijk wat er tussen partijen is overeengekomen, en staan er in veel gevallen ook daadwerkelijk sancties op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Een kwaliteitsoplossing

Een scheiding kost niet alleen tijd en geld. De mensen die bij een scheiding betrokken zijn ondervinden ook andere nadelen. Juist ook op dergelijke gebieden heeft mediation de nodige voordelen.
Zo is mediation bij een scheiding minder belastend voor de betrokkenen. In tegenstelling tot een inspannende vechtscheiding waarin de onenigheid van mensen centraal staat, wordt er bij bemiddeling juist gezocht naar overeenstemming. Het doel van het gesprek is dan ook het komen tot een oplossing waar iedereen zich in kan vinden. Die oplossingsgerichtheid en het begrip voor de ander maakt de toon van het gesprek veel vriendelijker en daarmee ook minder zwaar.
Afgezien van het belang voor de scheidende partijen is een gemoedelijke oplossing misschien nog wel belangrijker voor nog een andere partij: de kinderen. Naast het feit dat er geen ruzie ontstaat tussen de ouders kan er met mediation specifiek aandacht en zorg worden besteed aan de belangen van de kinderen in het geheel van de afhandeling.
Er is nog een ander voordeel aan mediation: de grote mate van maatwerk die geleverd kan worden. De partijen bepalen zelf waar zij het over willen hebben en wat zij belangrijk vinden. Hierdoor kan er een oplossing worden bereikt waarin alle aspecten die voor de partijen van belang zijn worden opgenomen. Omdat alle belangrijke punten aan bod komen, worden de onenigheden die tussen de betrokkenen bestaan meestal ook permanent opgelost. Een lange en vervelende nasleep wordt hiermee voorkomen.
Onze dienstverlening wordt beoordeeld met een 9.4

Wat anderen over ons zeggen

Wij helpen jaarlijks zo'n 2000 koppels om soepel te scheiden, tot volle tevredenheid van alle partijen.

Klantbeoordelingen

9.4

Onze keurmerken

High Trust

Wij werken op een duurzame manier samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Zo maken we samen het proces van het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijker en eenvoudiger.

MfN

Wij werken met mediators die gecertificeerd MfN-registermediator zijn. Dit betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd om mediator te worden. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen. 

ADR

Ook werken wij met mediators die voldoen aan de hoge kwaliteit- en onderhoudseisen van het ADR. Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.