fbpx

Wat doet een scheidingsmediator?

Er zijn verschillende paden die je kunt bewandelen bij het afhandelen van een echtscheiding. De keuze van de methode brengt verschillende voor- en nadelen met zich mee die afhankelijk zijn jouw situatie. Eén van de mogelijkheden om op een gemoedelijk manier de scheiding te laten verlopen, is om een mediator bij de zaak betrekken. Omdat het om een belangrijke keuze voor de afhandeling gaat, is het wenselijk dat je een goed beeld van de situatie krijgt. Want wat doet een echtscheidingsmediator precies?

De positie van de mediator

Een mediator is een onafhankelijke derde die samen met de betrokken partijen om de tafel gaat zitten. De keuze voor mediation en daarbij de mediator is vrij te maken. Er kan niet tot mediation gedwongen worden door de andere partij. Prettiger zelfs, als de mediator in kwestie niet de voorkeur geniet hoef je niet met hem of haar in zee te gaan. De mediator dient namelijk onpartijdig te zijn. Wanneer het gevoel ontstaat dat het belang van één van de partijen niet op een gelijke manier wordt behandeld met dat van de ander, doet de mediator zijn of haar werk niet goed. De mediator is er namelijk ter behartiging van het belang van beide partijen. Het behoort tot de taken van een mediator om een gelijke positie van de betrokken partijen te creëren, en om deze gelijke positie te waarborgen.

De mediator heeft een bemiddelende rol in onderhandelingen tussen partijen. Het is aan jou en je ex-partner om te bepalen waar jullie precies over willen onderhandelen; de mediator faciliteert en ondersteunt daarbij. Het belang van één of van beide partijen kan wel vereisen dat de mediator aanvullingen doet. Wanneer er namelijk niet gesproken wordt over onderwerpen die wel wezenlijke gevolgen kunnen hebben voor de belangen van de partijen, kan dit door de bemiddelaar worden aangekaart. Dit volgt uit de waarborging van de gelijke positie van de partijen.

De wensen van de partijen

Bij mediation staan de partijen en hun belangen centraal in de breedste zin van het woord. Het is aan hen om te bepalen waar zij precies afspraken over willen maken, maar ook hoe zij dit vervolgens vorm willen geven. Mediation geeft dus een hele hoop vrijheid aan de partijen. De bemiddelaar kijkt vervolgens hoe de problemen van de betrokkenen het best en het meest doeltreffend opgelost kunnen worden. Hebben partijen zelf specifieke wensen? Dan wordt daar rekening mee gehouden. Is het probleem juist dat men niet weet hoe de echtscheiding aangepakt moet worden, dan kan de mediator daar ook uitkomst in bieden. Er kunnen dan meerdere mogelijkheden voorgesteld worden waar de betrokkenen uit kunnen kiezen.

Praktisch inzicht van de mediator

Niet geheel onbelangrijk is de praktische kant van de bemiddeling. Jij kunt een bepaalde oplossing voor ogen hebben die in de praktijk niet haalbaar is of voor toekomstige problemen kan zorgen. Een mediator houdt daarom ook de praktische aspecten van de onderhandelingen in het oog, zodat er zowel op de lange als op de korte termijn geen problemen ontstaan door zaken waar de betrokkenen zelf niet aan gedacht hadden.

Het resultaat van mediation

Onderhandelingen kunnen chaotisch verlopen; de betrokkenen hebben vaak al veel aan hun hoofd tijdens een echtscheiding. Ook daar biedt een mediator uitkomst door de onderhandelingen overzichtelijk te maken en te behouden. Onofficiële gesprekken die niet worden vastgelegd, kunnen door een gebrek aan duidelijkheid uitmonden in conflicten. Daarom zorgt de mediator dat alle gemaakte afspraken worden vastgelegd. Bemiddeling is hierdoor uiteindelijk gunstig voor het eindresultaat. De mediator stelt een overeenkomst tussen de partijen op, met daarin alle afspraken die in het traject van de bemiddeling zijn gemaakt. De partijen ondertekenen deze overeenkomst, waardoor er sancties zijn verbonden aan het niet nakomen van de gemaakte afspraken. De mediator garandeert hiermee de nodige zekerheid.
Onze dienstverlening wordt beoordeeld met een 9.4

Wat anderen over ons zeggen

Wij helpen jaarlijks zo'n 2000 koppels om soepel te scheiden, tot volle tevredenheid van alle partijen.

Klantbeoordelingen

9.4

Onze keurmerken

High Trust

Wij werken op een duurzame manier samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Zo maken we samen het proces van het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijker en eenvoudiger.

MfN

Wij werken met mediators die gecertificeerd MfN-registermediator zijn. Dit betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd om mediator te worden. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen. 

ADR

Ook werken wij met mediators die voldoen aan de hoge kwaliteit- en onderhoudseisen van het ADR. Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.