Naamswijziging bij een meerderjarige

In sommige situaties wil je graag dat je kind een andere achternaam krijgt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als je kind niet of nauwelijks contact heeft met de ouder wiens achternaam er is aangenomen, of wanneer er sprake is geweest van een misdrijf. Als je kind minderjarig is kun je als ouder met ouderlijk gezag een verzoek tot naamswijziging indienen. Maar als je kind meerderjarig is moet hij of zij zelf de naamswijziging aanvragen. Jouw kind kan vanaf deze leeftijd ook zijn of haar achternaam veranderen, zelf als je het hier als ouder niet mee eens bent. Hoe gaat dit proces in gang en wat voor stappen moeten er hiervoor worden doorlopen?

 

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Een aanvraag om een achternaam te wijzigen moet altijd worden ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie wordt ook wel Justis genoemd. In Nederland is het niet mogelijk om zonder een goede reden je achternaam te veranderen. Dit kan alleen in speciale gevallen. Om dit overzichtelijk te maken zijn de naamswijzigingen ingedeeld in verschillende situaties. Een naamswijziging van een meerderjarige valt altijd in categorie B. Via de website van Justis kun je kijken welke categorie er op de situatie van jouw kind van toepassing kan zijn.

Wanneer kan een naamswijziging plaatsvinden?

Een achternaam kan dus alleen gewijzigd worden in bepaalde situaties. Dit is in de wet vastgelegd om te voorkomen dat men om ongegronde redenen een achternaam wijzigt. Het is mogelijk om een aanvraag tot naamswijzigingen in te dienen in de volgende situaties:

 • De achternaam wordt gewijzigd in de achternaam van een ouder of verzorger
 • Een naamswijziging die plaatsvond voordat je kind 18 jaar werd, wordt ongedaan gemaakt
 • De naamskeuze van de ouders wordt herzien
 • De naamswijziging is dezelfde als die van een ouder
 • Na een huwelijk wordt de achternaam gewijzigd naar de oorspronkelijke achternaam
 • Een niet-Nederlands klinkende achternaam wordt veranderd
 • Een bespottelijke achternaam wordt veranderd
 • Een veel voorkomende achternaam wordt veranderd
 • Een onjuist gespelde achternaam wordt gewijzigd
 • Een Friese achternaam wordt veranderd
 • Er wordt een achternaam toegevoegd die eerder voorkwam
 • Er wordt een achternaam toegevoegd die met uitsterven wordt bedreigd

 

De procedure

De aanvraag tot het wijzigen van een achternaam verloopt altijd via Justis. Hier wordt de aanvraag in behandeling genomen en wordt de situatie beoordeeld. Afhankelijk van de situatie moeten er verschillende documenten bij de aanvraag worden ingediend. In alle gevallen gaat het om een recentelijk afgegeven geboorteakte, een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, en een instemmingsverklaring van degene wiens achternaam wordt aangenomen. In speciale gevallen zijn er meerdere documenten nodig die aantonen dat de aanvrager een gegronde reden heeft om de wijziging aan te vragen. Ook moet er bij de aanvraag worden ingevuld wat de reden is voor de aanvraag. Deze moet worden uitgelegd en onderbouwd. Als de onderbouwing niet voldoende is, is de kans groot dat het verzoek wordt afgewezen. Het kan ook voorkomen dat Justis extra informatie of uitleg wil om beter inzicht in de motivatie te vergaren.

Beslistermijn van Ministerie van Justitie en Veiligheid

In de meeste gevallen wordt er een beslissing gemaakt over de aanvraag binnen 20 weken. Justis kan in deze periode ook belanghebbenden horen of contact met ze opnemen. In de zes weken na de beslissing hebben belanghebbenden nog de kans bezwaar te maken tegen de uitspraak. Als dit niet gebeurt, moeten de naam worden gewijzigd bij koninklijk besluit. Hierna is de achternaam officieel gewijzigd. De totale procedure kan zo’n negen maanden duren.

 

Kosten

Aan een aanvraag tot naamswijziging van een meerderjarige zitten kosten verbonden. Voor een meerderjarige is dit bedrag 835,-. De kosten voor de behandeling van de aanvraag moeten altijd betaald worden. Deze kosten zijn ook onafhankelijk van de uitslag. Ook als het verzoek tot naamswijziging wordt afgekeurd, worden deze kosten in rekening gebracht. De betaling moet worden gedaan voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen. Vanaf juli zijn er echter nieuwe wetten aangenomen die ervoor zorgen dat de kosten voor een naamswijziging in sommige gevallen komen te vervallen. Dit is het geval wanneer er sprake is geweest van bijvoorbeeld een ernstig misdrijf.

Hoewel je als ouder dus niet de aanvraag kunt indienen, kun je je kind wel helpen met het invullen van de aanvraag. Samen kunnen jullie ervoor zorgen dat alle documenten in orde zijn en dat de aanvraag compleet is. Wij begeleiden jullie hier ook graag bij. Klik dan op de knop hieronder.

Kinderen en scheiden

Hebben jullie kinderen onder de 18 jaar?
Dan is het laten maken van een ouderschapsplan verplicht.

1.000+ klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.1

Wat anderen over ons zeggen

Wij helpen jaarlijks zo'n 2000 koppels om soepel te scheiden, tot volle tevredenheid van alle partijen.

Klantbeoordelingen

9.1

Onze keurmerken

High Trust

Wij werken op een duurzame manier samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Zo maken we samen het proces van het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijker en eenvoudiger.

MfN

Wij werken met mediators die gecertificeerd MfN-registermediator zijn. Dit betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd om mediator te worden. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen. 

ADR

Ook werken wij met mediators die voldoen aan de hoge kwaliteit- en onderhoudseisen van het ADR. Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.