Hoe wijzig je de achternaam van je kind(eren)?

Wanneer je niet meer samen bent met je oude partner, kan het zijn dat je graag de achternaam van je kind wilt veranderen. Zeker als hij of zij nog maar weinig contact heeft met de andere ouder. Om ervoor te zorgen dat achternamen alleen met een goede reden worden veranderd, zijn er strenge eisen waar je aan moet voldoen voordat je een naam kunt veranderen. Voordat je besluit of je de naam van je kind echt wilt veranderen kun je hier het beste met je kind over praten. De mening van je kind is in dit geval natuurlijk heel belangrijk.

 

Wettelijke vertegenwoordiger

Je kunt alleen de naam van je kind veranderen als je de wettelijke vertegenwoordiger bent, dit houdt in dat je bevoegd bent om beslissingen te nemen voor je kind. Na een scheiding kan het zijn dat één ouder de wettelijke vertegenwoordiger is, of dat beide ouders dit blijven. Kijk dus eerst of jij zelf de wettelijke macht hebt, of dat je het ouderlijk gezag deelt met je ex-partner.

Download het aanvraagformulier

Heb je eenmaal besloten dat je graag de achternaam van je kind wilt wijzigen? Dan kun je op de website van Justis (het Ministerie van Justitie en Veiligheid) een aanvraagformulier downloaden. In het formulier ‘naamswijziging en naamsvaststelling’ kun je precies aangegeven welke situatie voor jou van toepassing is. Je kiest dan op het formulier de juiste letter- en cijfercombinatie. Op het formulier moet je ook uitleggen waarom je de naam van je kind wilt wijzigen. Zorg dat je hier duidelijk uitlegt waarom je de aanvraag indient. Als je te weinig uitleg geeft, kan het zijn dat de aanvraag wordt afgekeurd of veel vertraging oploopt.

Als je de achternaam van een minderjarig kind wilt wijzigen valt je verzoek binnen categorie A. Binnen categorie A zijn er de volgende situaties:

  • A1: Je verandert de achternaam van een kind in de achternaam van een andere ouder of verzorger.
  • A2: De kinderen in één gezin hebben verschillende achternamen. Je verandert de achternamen zodat alle kinderen in het gezin dezelfde achternaam hebben.
  • A3: Het kind heeft meerdere nationaliteiten en heeft daardoor een andere achternaam gekregen. Je verandert de achternaam naar de achternaam die in het andere land zou zijn verkregen.

 

Verplichte verzorgingstermijn

De nieuwe achternaam van het kind mag je eigen achternaam zijn, of de achternaam van je nieuwe partner. Wanneer je de naam wilt wijzigen moet je letten op de verplichte verzorgingstermijn. Dit is de periode waarvan je kunt aantonen dat jij voor het kind hebt gezorgd. Deze termijn is ingesteld om ervoor te zorgen dat er niet zomaar naamswijzigingen plaats kunnen vinden. Een pleegouder kan de naam van een kind alleen veranderen in zijn eigen achternaam.

Je kunt de aanvraag digitaal of schriftelijk indienen. Naast de aanvraag via de ‘naamswijziging en naamsvaststelling’ moeten er nog een paar andere documenten worden meegestuurd. Voor de situatie A1, A2 en A3 zijn dit:

  • Een recentelijk afgegeven afschrift van de geboorteakte van het kind voor wie naamswijziging wordt aangevraagd. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden;
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de aanvrager(s);
  • Een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de minderjarige voor wie een naamswijziging wordt aangevraagd;
  • Een Instemmingsverklaring van degene van wie de achternaam wordt
    gevraagd. Dit kan de ouder, pleegouder, of nieuwe partner zijn. Daarnaast is er een kopie van zijn/haar paspoort of identiteitsbewijs nodig.

Formulier ‘’verklaring instemming minderjarige’’

Als je kind ouder is dan 12 moet hij of zij het ook eens zijn met het veranderen van de naam, en de nieuwe achternaam. Je moet dan ook het formulier ‘verklaring instemming minderjarige’ laten invullen door je kind. Hiermee geeft je kind aan dat hij/zij het eens is met het krijgen van een nieuwe achternaam. De ingevulde verklaring moet je meesturen met de aanvraag.

 

De kosten

Bij een naamswijziging komen ook kosten kijken. De aanvraag van een achternaamswijziging kost 835 euro. Wanneer je de achternaam van meerdere kinderen wilt veranderen verschillen de kosten. Je moet deze kosten van tevoren voldoen. Ook wanneer de aanvraag wordt afgewezen worden de kosten in rekening gebracht. Het is daarom belangrijk dat je de aanvraag goed controleert voordat je deze indient. Als de aanvraag niet compleet is, wordt deze afgekeurd maar gelden de kosten nog wel. Je aanvraag wordt in behandeling genomen nadat je het bedrag hebt betaald.

 

Onderzoek naar de situatie

Na het indienen van de aanvraag wordt er een onderzoek ingesteld naar de situatie. Tijdens het onderzoek controleert men of alle ingevulde gegevens correct zijn. Ook wordt er gekeken naar de motivatie voor de naamsverandering. Het kan daarom zo zijn dat belanghebbenden, zoals familie of de ex-partner, hierbij worden gehoord.

 

Beslistermijn

Binnen 20 weken na de aanvraag wordt de beslissing gemaakt. Als de aanvraag is goedgekeurd moet je nog 6 weken wachten voordat het officieel is. De andere ouder kan namelijk bezwaar aantekenen tegen de beslissing.

 

Afgekeurde aanvraag?

Is de aanvraag afgekeurd en ben je het niet eens met de beslissing van Justis? Dan kun je tot 6 weken na de beslissing een bezwaar indienen. Ook belanghebbenden mogen een beroep of bezwaar indienen. Vervolgens wordt de aanvraag nogmaals bekeken door het ministerie.

Kinderen en scheiden

Hebben jullie kinderen onder de 18 jaar?
Dan is het laten maken van een ouderschapsplan verplicht.

1.000+ klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.1

Wat anderen over ons zeggen

Wij helpen jaarlijks zo'n 2000 koppels om soepel te scheiden, tot volle tevredenheid van alle partijen.

Klantbeoordelingen

9.1

Onze keurmerken

High Trust

Wij werken op een duurzame manier samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Zo maken we samen het proces van het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijker en eenvoudiger.

MfN

Wij werken met mediators die gecertificeerd MfN-registermediator zijn. Dit betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd om mediator te worden. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen. 

ADR

Ook werken wij met mediators die voldoen aan de hoge kwaliteit- en onderhoudseisen van het ADR. Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.