Online scheiden: wat moet ik zelf doen?

Wanneer jullie ervoor kiezen online te gaan scheiden, is het belangrijk dat jullie nog goed met elkaar kunnen communiceren. Dit is belangrijk omdat jullie tijdens een online scheiding veel afspraken met elkaar moeten maken. Tijdens het proces worden jullie begeleid door een mediator. Op deze manier zorgen we ervoor dat de scheiding makkelijk en snel verloopt.

Allereerst vindt er een adviesgesprek plaats met jullie beiden. Tijdens dit gesprek wordt de situatie geschetst om een beeld te krijgen van alle zaken die er geregeld moeten worden. Op basis van dit gesprek wordt er een advies uitgebracht over het pakket dat het beste past bij de situatie. Zorg ervoor dat jullie een zo compleet mogelijk beeld schetsen van de situatie tijdens het adviesgesprek. Hierdoor verloopt de rest van het proces een stuk soepeler.

 

Benodigde documenten

Na het adviesgesprek moeten er verschillende documenten verzameld worden. De mediator heeft inzage nodig in deze documenten om te bepalen hoe de zaken geregeld moeten worden. Ga daarom voorbereid het proces in en neem de volgende documenten mee:

  • Een uittreksel van het huwelijksregister;
  • Een akte met de huwelijkse voorwaarden, tenzij jullie getrouwd zijn in gemeenschap van goederen;
  • De hypotheekakte of huurovereenkomst;
  • Een overzicht van alle rekeningen. Dit kunnen spaarrekeningen, betaalrekeningen en beleggingsrekeningen zijn;
  • Inkomensgegevens, dit kan door middel van loonstrookjes en jaaropgaven;
  • Overzicht van de verzekeringen;
  • Informatie over de pensioenen;
  • Andere belangrijke documenten.

Koppeling met de mediator

Wanneer jullie samen besluiten de scheiding online te volbrengen worden jullie samen gekoppeld aan een mediator. Deze is gespecialiseerd in bemiddeling en heeft tevens kennis van de juridische en financiële zaken. Hierdoor kan de mediator jullie samen begeleiden tijdens het gehele proces en hoeven er geen andere partijen worden ingeschakeld. Om ervoor te zorgen dat het proces succesvol verloopt moeten beide partijen aangeven wat de belangrijkste zaken zijn. Op deze manier kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden.

 

Spreek eerst zelf belangrijke zaken door

Het kan raadzaam zijn om voor het gesprek met de mediator samen te praten over de zaken die jullie belangrijk vinden. Zo zijn jullie op de hoogte van elkaar standpunten en gaan jullie goed voorbereid naar de mediator. De belangrijkste dingen die jullie zelf moeten doen tijdens het online scheidingsproces is het maken van afspraken. Zorg er tijdens de gesprekken voor dat jullie beiden bereid zijn om naar elkaar te luisteren en concessies te doen. Zeker wanneer er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, is het belangrijk dat hun belangen altijd voorop worden gesteld. Als ouders kunnen jullie daarom ook gesprekken hebben met de kinderen voordat jullie naar een mediator gaan. Als jullie kinderen oud genoeg zijn kunnen ze wellicht ook hun mening geven over de scheiding, en over hoe zij de toekomstige situatie het liefst zien.

De Afronding

Nadat alle documenten zijn opgesteld door de mediator kijken jullie er samen nog een keer naar. Er is dan ruimte voor opmerkingen en vragen. Als jullie het erover eens zijn kunnen er nog aanpassingen worden gemaakt. De deskundige regelt de rest van het proces. Het enige wat jullie zelf nog moeten doen is het tekenen van de documenten. De deskundige zorgt er vervolgens ook voor dat de scheiding wordt doorgegeven bij de gemeente en jullie bij een verhuizing ingeschreven staan op de nieuwe adressen.

900+ klanten beoordelen ons gemiddeld met een 9.2

Wat anderen over ons zeggen

Wij helpen jaarlijks zo'n 2000 koppels om soepel te scheiden, tot volle tevredenheid van alle partijen.

Klantbeoordelingen

9.2

Onze keurmerken

High Trust

Wij werken op een duurzame manier samen met de Raad voor Rechtsbijstand op basis van High Trust. Zo maken we samen het proces van het aanvragen van gesubsidieerde rechtsbijstand makkelijker en eenvoudiger.

MfN

Wij werken met mediators die gecertificeerd MfN-registermediator zijn. Dit betekent dat zij een opleiding hebben gevolgd om mediator te worden. Zij hebben hun kwaliteiten en ervaring als mediator aangetoond met verschillende toetsen. 

ADR

Ook werken wij met mediators die voldoen aan de hoge kwaliteit- en onderhoudseisen van het ADR. Het ADR Register is een onafhankelijk keurmerk dat een verzoek heeft ingediend bij de Raad voor Rechtsbijstand om, net als de MfN, door de Raad te worden erkend.