Algemene Voorwaarden

Download hier onze Privacy Statement (PDF).

Privacyverklaring NetjesScheiden

Wie zijn wij?

Naam: Scheidingsprofs B.V., handelend onder de naam NetjesScheiden (KVK: 62503855)

Adres: Catharijnesingel 55 (3511 GD) te Utrecht

Website: www.netjesscheiden.nl

NetjesScheiden – en alle met haar in de groep verbonden ondernemingen – respecteert de privacy van haar klanten en bezoekers van de website. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen via de website www.netjesscheiden.nl (hierna: “website”).

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe we persoonsgegevens die wij van u verkrijgen gebruiken, beveiligen en verwerken. Wij respecteren de privacy van onze klanten en de gebruikers van onze site en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens en vertrouwelijk wordt behandeld. Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Controleer daarom regelmatig onze privacyverklaring op de website. Deze kunt u vinden onderaan de website.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Op onze website worden alleen gegevens verzamelt die u aan ons doorgeeft of die wij verkrijgen door het gebruik van de website.

Gegevens die u doorgeeft

Als u een formulier invult op onze website, vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanvraag. Indien u een van onze producten en/of diensten afneemt, zullen wij nadere persoonsgegevens vragen. De persoonsgegevens die dan nodig zijn, staan hierna aangegeven onder de kop ‘Het gebruik van de website’.

Gegevens die wij verzamelen

Op basis van het gebruik van de website leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP- adres) door gebruik te maken van cookies. Deze cookies verzamelen we om gebruiksstatistieken van de website te verzamelen en voor het personaliseren van de website.

 

Welke doelen hebben wij om gegevens te verzamelen?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig door ons verwerkt ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het uitvoeren van de met ons gesloten overeenkomsten;
 • Om de website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Op basis van de gebruikersstatistieken kunnen we zien of de huidige website goed functioneert. Wanneer wij zien dat bepaalde onderdelen verbetering nodig hebben, passen we de website hierop aan
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voldoen aan diverse wettelijke

 

Beveiliging

NetjesScheiden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NetjesScheiden maakt gebruik van moderne beveiligingstechnieken, zoals de HTTPS verbinding (Secure Socket Layer) om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Door het invoeren van persoonlijke gegevens op de website van NetjesScheiden gaat de bezoeker akkoord, dat deze gegevens tijdelijk worden opgeslagen in één of meer databases. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door NetjesScheiden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via klantservice@netjesscheiden.nl.

 

Het gebruik van de website

NetjesScheiden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens NetjesScheiden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten. NetjesScheiden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van NetjesScheiden en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier en/of afsprakenformulier op de website aan NetjesScheiden verstrekt.

Wanneer u een afspraak- of contactformulier hebt ingevuld, of andere aanvragen doet voor één van onze producten en/of diensten via de website, zal aan u gevraagd worden uw gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt.

NetjesScheiden kan o.a. de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Salaris-/inkomensgegevens;
 • Gegevens partner;
 • Schuldgegevens;
 • Uw persoonlijke

 

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

NetjesScheiden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan NetjesScheiden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Voor de uitvoering van de opdracht kan NetjesScheiden persoonsgegevens laten verwerken door andere personen. Met die personen sluit NetjesScheiden een verwerkersovereenkomst waarin de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens correct is geregeld. De personen die hierbij betrokken kunnen zijn, zijn onder meer de mediator en de advocaat. Ook zal indien nodig met de Raad van Rechtsbijstand, de Rechtbank waar het scheidingsverzoek wordt ingediend en de gemeente die de scheiding zal inschrijven in de gemeentelijke basisadministratie de noodzakelijke persoonlijke gegevens gedeeld worden.

 

Contact- en afsprakenformulier

Als u het contact- en/of afsprakenformulier op onze website invult of iets downloadt of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Websitebezoek

Op de website van NetjesScheiden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. NetjesScheiden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google

Met tools van Google meten we het gedrag op onze website en verzamelen we gebruikersstatistieken. Met deze partij heeft NetjesScheiden een bewerkersovereenkomst afgesloten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben wel gedaan wat naar ons weten mogelijk is om dit zoveel mogelijk te voorkomen/minimaliseren. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Het privacybeleid van Google is in te zien via https://policies.google.com/privacy

 

 

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een website bezoek naar uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt gestuurd en worden daarop geplaatst. In cookies wordt bijvoorbeeld informatie opgeslagen over de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren. Op deze manier hoeft u deze informatie niet steeds opnieuw te verstrekken en om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij u op onze website om uw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden of omdat u zich aanmeldt voor een specifieke dienst of service. Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden.

Cookies uitschakelen

U kunt via onze cookie pagina aangeven welke cookies aan mogen staan of u kunt de cookies uitschakelen (behalve de noodzakelijke). Wilt u cookies helemaal uitsluiten? Dat kan via de instellingen van uw browser.

 

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van NetjesScheiden zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

NetjesScheiden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen van uw gegevens met anderen

NetjesScheiden verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Klachten, vragen over gegevens of laten wijzigen?

U kunt uw gegevens inzien en/of ontvangen, laten verbeteren of indien de gegevens niet meer relevant zijn, laten verwijderen of beperken. Voor klachten/bezwaren, kennisneming, verbetering of het verwijderen van uw gegevens kunt u altijd contact opnemen via e-mail. U kunt contact opnemen met:

NetjesScheiden

Catharijnesingel 55, 3511 GD te Utrecht

E-mailadres: klantservice@netjesscheiden.nl

NetjesScheiden zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij zijn ook telefonisch bereikbaar van 09:00 uur tot 17:00 uur via 030-2242552.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat NetjesScheiden u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-10-2018.

 

WAAR WIJ VOOR STAAN

Wij handelen jouw scheiding netjes af.

 • euro

  BETAALBAAR

  Scherpe prijs en betaling in termijnen mogelijk.

 • kids

  SNEL AFGEWIKKELD

  5 tot 6 weken na het indienen bij de rechtbank bent u gescheiden.

 • calender

  GEEN RECHTBANKBEZOEK

  Met een online scheiding regelen wij dat voor u!

 • paper-clip

  GRATIS DOCUMENTEN

  Zoals convenant, ouderschapsplan en meer.